משפחה בפרשה שפטים תשפ"ג

משפחה בפרשה שפטים תשפ"ג

יש מקום להקרבה במסגרת קשר רק כאשר שאר הקשר מוכוון ליצירת קירבה, כבוד והדדיות.

תאריך: אלול תשפ"ג מחבר: הרב חיים ברנסון