משפחה בפרשה - תולדות תשפב

משפחה בפרשה - תולדות תשפב

גם עשיו יגיע בסופה של הדרך לחסות תחת שם ה', אבל מיקומו ההיסטורי עומד בניגוד לתפקיד של תאומו מבטן, כפי שמזהה זאת אם הבנים בעצמה. כל נברא, ייחודי בבריאתו, ייחודי בנתוניו ובתכליתו.

תאריך: כסלו תשפ"ב מחבר: הרבנית חוה מנסבך