משפחה בפרשה - תצווה

משפחה בפרשה - תצווה

תאריך: תשפ"א מחבר: הרבנית חוה מנסבך

במשפחה היהודית רב הצפון על הנגלה

השבוע נפתחו בשמחה רבה חנויות הבגדים. יהיה מי שיאמר שלשמוח בגלל בגדים זה עניין שטחי, חיצוני. אבל הפרשה גם היא עוסקת באופנה! פרשת תצווה סוקרת את הציווי על בגדי הכהונה.