משפחה בפרשה - תרומה תשפב

משפחה בפרשה - תרומה תשפב

ישנן רוחות שמנשבות ומנסות לקעקע ולהנדס מחדש את צורת המשפחה בישראל ואת ערכיה ע"י פרסומות, סדרות וחטיפים שונים שבאים לחטוף לנו את קדושת הבית היהודי. תפקידנו הוא לחזק את דפנות הבית - כמו הזהב הנצחי והיציב, ולהמשיך לקדם, לשכלל ולהצמיח את קשרי המשפחה והיצירתיות בתוך הבית פנימה - כמו העץ הצומח.

תאריך: אדר תשפ"ב מחבר: הרב איתי הלל