משפחה בפרשה - תרומה

משפחה בפרשה - תרומה

תאריך: אדר תשפ"א מחבר: ד"ר חנה קטן

נויו של עולם - הנוי במשכן וגם בבית הפרטי

אין האשה אלא ליופי. הכוונה היא שיש לה חוש אסתטי והיא נויו של עולם. וכך גם התכשיטים שמעטרים את יופייה. ולמרות זאת, נשות המדבר נתנו בחפץ לב תכשיטי כסף וזהב, תכלת וארגמן. ‘ויבואו האנשים על הנשים’, רמז שהנשים נתנו יותר מהאנשים. כיור הנחושת נבנה מהמראות של הנשים שצבאו על אוהל מועד ובקשו שגם הכלי הכי אינטימי, המראות שבהם התקשטו, ישמש לבניית המקדש.