על מחקר ומגדר, ועל חופש כפוי

על מחקר ומגדר, ועל חופש כפוי

באקדמיה כבר מזמן אין חופש. מותר שם להביע רק דעה אחת. המחלקה למיגדר היא לא אקדמיה. היא כלי לקידום אג'נדה מסויימת מאד.

מחבר: הרב איתי אליצור

ד"ר רונית עיר-שי העומדת בראש המחלקה למיגדר באוניברסיטת בר אילן, כתבה מאמר שבו היא מגוננת על הכנס לאוטופיות קווירית (תרגום לעברית: אידאליזציה של מעשים נפסדים בתחום המיני) שעתיד להתקיים באוניברסיטה.

במאמרה היא טוענת: "לא אתייחס כרגע לכשל החמוּר בהבנה מהי אקדמיה ומהו חופש אקדמי וגם לא לשאלה מהי אקדמיה דתית. דבר אחד ברור – אם אין לאקדמיה חופש לחקור ולדבר על כל עובדות החיים, ואם אין לאקדמיה חופש לפרש ללא מגבלות גם תפיסות דתיות, יהודיות, הדרך לאיראניזציה מעולם לא הייתה קצרה יותר".

טוב, אם זה המצב – כנראה אנחנו כבר באיראן. האם אתם יכולים לדמיין לעצמכם שבאקדמיה יתקיים כנס על חשיבות הנישואין הטבעיים? על חשיבות הקשר בין איש לאשה דווקא? האם יש איזה שהוא סיכוי לחוקר לקבל תואר אם במקרה תוצאות המחקר שלו יוכיחו שיש לגברים כשרונות שאין לנשים והוא לא ידאג לתקן את התוצאות וליישר קו? האם המחלקה המכובדת תסכים לארח מרצה שחקר ומצא שאדם יכול לשלוט בנטיותיו המיניות אם יגדל באווירה תרבותית מתאימה?

באקדמיה כבר מזמן אין חופש. מותר שם להביע רק דעה אחת.

המחלקה למיגדר היא לא אקדמיה. היא כלי לקידום אג'נדה מסויימת מאד.

אז כנראה – איראן זה כאן.

רונית עיר שי לא מסתפקת בכך. היא גם מתלוננת שהפודמנטליסטים מוכנים לקבל מהתורה רק את מה שמוצא חן בעיניהם. כדי להדגים זאת היא מציגה את יכולותיה האקדמיות. היא מלמדת אותנו איך לקרוא טקסטים תלמודיים בצורה שמוצאת חן בעיניה. למשל: בגמ' כתוב: "גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה", ומפרשים שם רש"י ושאר המפרשים, שהכוונה היא למצות לא תעשה של "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". כלומר: אם מדובר על פגיעה חמורה מאד בכבוד הבסיסי של האדם, כגון שהוא מוצא את עצמו ללא בגדים או בתנאים היגייניים גרועים ברשות הרבים, מותר לו לעבור על איסור דרבנן (ואכן, בכל המקומות שבהם נזכר כלל זה בגמ', מדובר דווקא על איסורי דרבנן). אבל רונית עיר-שי למדה במחלקה למיגדר. ושם לימדו אותה להתאים את הממצאים לצרכים. לכן היא החליפה מלה קטנה וחסרת משמעות בציטוט. במקום "שדוחה את לא תעשה". היא ציטטה "שדוחה כל לא תעשה". שיבוש קל של המקור. אח"כ היא גם התעלמה מכמה מצוות מרכזיות בפרשת גילוי עריות שלא מוצאות חן בעיניה, וכעת כמובן כל מה שנותר הוא להאשים את מתנגדיה בכך שהם מוצאים בתורה רק את מה שנוח להם, ושאין אצלם חופש אקדמי. כל הפוזל – במומו פוזל.

מסתבר אפוא שרונית עיר-שי פודמנטליסטית.

אבל בכך לא תמו כשרונותיה האקדמיים של הד"ר. כשרונותיה כמובן באים לידי ביטוי בכך שהיא עוסקת בסוגיא לא קשורה לעניין ומביאה ממנה ראיה אקדמית. מה קשור כבוד הבריות לכאן? כבוד הבריות של מי נפגע? להפך, דווקא אנו מאמינים בכבוד הבריות של כל אדם. אנחנו מאמינים שאין גבר שלא יכול לשאת אשה כאחד האדם, ושאין אשה שלא יכולה להנשא לאיש כאחד האדם. דווקא הכנס הזה הוא שפוגע בכבוד הבריות.

אבל זה מה שיודעים לעשות מצוין באקדמיה החופשית למדעים מתקדמים – כל מי שלא הולך בתלם פוגע בכבודם.

ה' לי ולא איראן.