צוות מקצועי לבחינת התנאים לצו הורות פסיקתי

צוות מקצועי לבחינת התנאים לצו הורות פסיקתי

במסגרת מחקר בנושא ההורות, ובקשות חופש המידע קיבלנו ממשרד הרווחה מסמך מרתק בנושא התנאים למתן צו הורות פסיקתי. מדובר במסמך שערורייתי שמנסה לקבוע נהלים להליך משפטי שנעשה כמעקף לחוק. היות ומשרד הרווחה לא טרח לפרסם את המסמך לציבור אנו עושים זאת במסגרת מאמר שיצא בקרוב בעז"ה בנושא "המהפכה המשפחטית"

מחבר: משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים