קריאה למנהלי מוסדות להצטרף לשבוע המשפחה

קריאה למנהלי מוסדות להצטרף לשבוע המשפחה

המשפחה היא אבן היסוד של הקהילה והחברה ומקום הצמיחה הטבעי והטוב ביותר לפרט. אף על
פי כן בשנים האחרונות היא הופכת להיות דבר שאינו מובן מאליו.
אנו סבורים כי אפשרויות הבחירה השונות שנפתחות בפנינו ובפני ילדינו ותלמידנו, מחייבות אותנו
לחשוף את כל הטוב והמיוחד שבמשפחה, כדי להעצים את הרצון להקים משפחה מתוך בחירה.

למכתב המלא>>>