משפחה בפרשה- פרשת צו

1משפחה בפרשה- פרשת צו

תרומת הדשן מלמדת אותנו כי גם העיסוק בפסולת הוא חלק מעבודת הבנייה של הבית.

תאריך: אדר ב' תשפ"ד מחבר: הרב אליהו האיתן