פרסומים

מערך שיעור פתיחה

לקראת יום המשפחה בישראל פורסם חומר הסברה בנושא המשפחה. החומר נועד בין היתר לתת כלים לאנשי חינוך לפתח...