פרסומים

מיתוס פערי השכר, או: האם נשים מקבלות רק שני שליש פיצה?

נשים מעדיפות משרות עם שעות עבודה קצרות וגמישות יותר ועם אפשרויות חופשה טובות יותר, גם כשזה בא על...

על צניעות, מעמד האשה והרס החברה

על הגורמים לפירוק משפחות והרס החברה

מוקד המחלוקת סביב המצעדים

הגדרת תפישתנו וסיכום טענותינו ביחס למצעדים

האמנם יש קיפוח כלפי בעלי נטיות שונות?

הדיון הוא בשאלה האם מטרתנו לממש את תאוותינו או שמטרתנו היא להקים משפחות פוריות ותקינות.

האם טוב שנשים תהיינה שוות לגברים

אין לי שום דבר נגד נשים שרוצות לפעול בכשרונותיהן במרחב הציבורי. יש לי הרבה נגד נשים שמסתכלות מה עושה...

מי באמת שונא את בעלי הנטיות

הרדיקלים מאשימים את השמרנים בכך שהם לא מכירים בזכותם של אנשים מסוימים להתחתן ולהיות הורים.

אולי תתנו כבר לשאול את השאלה הנכונה

השאלה היא על נטיות מיניות באופן כללי ועל בני אדם באופן כללי, האם בני אדם מסוגלים להתגבר על נטיות...

שוויון זכויות לכל אדם להתחתן

ההתנגדות של התורה היא לתרבות המחנכת לכניעה לכל פיתוי. התורה אינה מפלה בין מי שמתאוה לבני מינו לבין...

הרב ערוסי: אין בישראל חופש דת?

"קול באשה ערווה" זה טבעו של עולם ואי אפשר לשקר. זו מציאות. לכן, מה שטוענים שזה הדרת נשים, זה שקר אחד...

הזכות להיות אישה

ב'שוברות שוויון' לא מנסים להשוות בין גברים לנשים, אלא דווקא לחדד את המהות הנשית ולבטא אותה בלי לפחד...

על מחקר ומגדר, ועל חופש כפוי

באקדמיה כבר מזמן אין חופש. מותר שם להביע רק דעה אחת. המחלקה למיגדר היא לא אקדמיה. היא כלי לקידום...

האם התורה היא נגד השכלה וקידום לנשים?

קידום והשכלה הם תמיד דבר חיובי- גם אצל גברים וגם אצל נשים, אבל בתנאי שלא עורכים השוואות