בנק הדם – חופש המידע

בנק הדם – חופש המידע

 

כזכור בבנק הדם שינו את טפסי ההתרמה בתחילה להורה 1 והורה 2 ולאחר מחאה ציבורית כנגד מחיקת המושגים 'אב' ו'אם', מחקו את סעיף ארץ המוצא של ההורים.

בענין זה הגשנו בקשות לחופש המידע. האחת עסקה בהשלכות המאבק הציבורי על תרומות הדם. והשנייה בלגיטימיות של ההחלטה להסיר ארץ מוצא אב ואם מהטפסים. שתי הבקשות לא נענו ונאלצנו לפנות לבית המשפט.

לגבי אי המענה לבקשת חופש המידע בנושא כמות תרומות הדם בכל חודש עתרנו לבית המשפט לענינים מנהליים עת"מ 4356-05-22. תשובת המדינה היא שמידע זה יכול לפגוע בביטחון המדינה....

דיון מקדמי בעתירה התקיים ב- ז' כסלו תשפ"ג (1/12/22) בפני השופטת גיליה רביד שניהלה דיון לטעמנו מוטה, ואף הסתירה בפרוטוקול את מעורבותה להטיית הדין.

 עתירה  עת"מ 4356-05-22

 פרוטוקול הכולל פסק דין עת"מ 4356-05-22

 

בנק הדם – שינוי טפסים

טענו כי שינוי הטפסים בבנק הדם הן לגבי תרומת דם על ידי מי גברים שקיימו משכב זכר והן לגבי מחיקת ארץ מוצא אב ואם, נעשה על ידי שר הבריאות ניצן הורוביץ מסיבות פוליטיות ולא מסיבות מקצועיות. היות ומשרד הבריאות לא הצליח להציג שום מידע מי הגורם המקצועי שקיבל את החלטות מתי ועל סמך מה. עקב כך הגשנו עתירה בג"ץ 3941/22 בה בקשנו לפסול את שתי החלטות.

תשובת המדינה חשפה בפנינו מסמך שערורייתי בשם "טרנספורמציה ממשלתית" שהכינה עו"ד דינה זילבר ושעל פיו מתנהלים משרדי הממשלה בלי שהדבר הוחלט על ידי הממשלה.

כמו כן מתשובת המדינה עולה כי אכן שינוי הטפסים במד"א החל מפניה של לשכת השר הורוביץ (סעיף 19 לתגובת המדינה)  ושהשינוי להורה 1 והורה 2 נעשה באופן לא מקצועי היות והוא הביא לביטול של עשרות רבות של התרמות דם. יתר על כן הועדה בישיבה מיום 9.11.21 החליטה לחזור לנוסח הטפסים המקורי ורק בגלל לחץ ציבורי החליטה למחוק לגמרי את סעיף ארץ מוצא האב והאם.

הדיון שנקבע בעתירה זו התברר כלא רלוונטי לאחר שהממשלה נפלה והשר סיים את תפקידו, ולכן משכנו את העתירה. 

בשלב זה אנו מפנים את הדרישה לתיקון המעוות לשר הבריאות החדש יואב בן צור.

 עתירה 3941/22

תשובת המדינה לעתירה 3941/22