מאגר רישום ארצי לבנקי הזרע

מאגר רישום ארצי לבנקי הזרע

לאור ההצלחה בדיון בבג"ץ 909/20 הגשנו בתמוז תש"ף (6/2020) בג"ץ נוסף 4424/20 ובו דרישה להקים מרכז רישום ארצי לרישום הילודים מבנקי הזרע והסדרת נוהל העדכון של רשמי הנישואין. בעתירה זו השגנו יותר מאשר פיללנו. בית המשפט חייב את המדינה להקים מאגר רישום מרכזי שיהיה בניהול משרד הבריאות (לפי התקנות המאגר אמור היה להתנהל באחד מבנקי הזרע). כמו כן המדינה התחייבה לעדכן את טופס ההסכמה של התורמים כך שהתורמים ידעו למי יימסר המידע ומהן מטרות המסירה, ולמעשה בכך סללה את הדרך להעברת המידע לרשמי הנישואין.

 עתירה 4424/20

 פרוטוקול הדיון 4424/20 

בסיום פסק הדין שניתן ב-כ"ט סיון תשפ"א (6/2021) נכתב:

נוכח תרומת העתירה לקידום הקמת מרכז הרישום הארצי, יישאו המשיבים בהוצאות העותרים בהליך דנן בסך 5,000 ₪ .

 פסק דין 4424/20