משפחה בפרשה - וילך

משפחה בפרשה - וילך

סוף סוף הוא חזר הביתה, אחרי תקופה ארוכה שבה היה נתק מר בינו לבין ההורים. הוא נטש בטריקת דלת, ובשעתו ההורים ההמומים לא הבינו למה זה מגיע להם.

תאריך: תשפ"ב מחבר: הרבנית חוה מנסבך