משפחה בפרשה כי תבוא תשפ"ג

משפחה בפרשה כי תבוא תשפ"ג

הבחירה במשפחה היא בחירה בנתינה היא בחירה בראיית הטוב שבעולם ורצון להשפיע אותו לכל הקרובים לי.

תאריך: אלול תשפ"ג מחבר: מיכאל פואה