משפחה בפרשה ניצבים תשפ"ג

משפחה בפרשה ניצבים תשפ"ג

אם לא נהיה "עבריינים", ולא ננהל חשבונות ופנקסנות, נצליח לשקם מחדש את הקשר והאהבה.

תאריך: אלול תשפ"ג מחבר: רבנית שריק כהן