משפחה בפרשה - ניצבים

משפחה בפרשה - ניצבים

אם אדם מסתפק האם לחיות, כיצד ניתן לשכנע אותו שיבחר בחיים כי כך הוא יחיה, הרי זו הדילמה בפניה הוא עומד?

תאריך: תשפ"א מחבר: הרב מיכאל פואה