משפחה בפרשה- פרשת קדושים

משפחה בפרשה- פרשת קדושים (1)

תחושת החיבור החזקה בין בני הזוג מאפשרת לאדם לצאת מעצמו ולהתחבר לחצי השני מתוך חוויה של שני חצאים המתחברים לישות אחת, צוות אחד, אדם אחד.

תאריך: אייר תשפ"ד מחבר: חיים ברנסון