משפחה בפרשה - שמחת תורה תשפ"ד

משפחה בפרשה - שמחת תורה תשפ"ד

בתום שבוע מחוץ לבית, תחת כנפי הסוכה, אנו שבים הביתה לאחר שגילינו עומק שלא הופיע לפני כן. בפתחה של השנה החדשה, אנו חוזרים הביתה מתוך קשר חדש וחזק יותר בינינו לבין ריבונו של עולם ובינינו לכל בני הבית.

תאריך: תשרי תשפ"ד מחבר: חיים ברנסון