לוגו להט"ב במשרדים ממשלתיים

לוגו להט"ב במשרדים ממשלתיים

בשנים האחרונות, עם עליית כוחן הציבורי והפוליטי של תנועות שונות הפועלות תחת דגל הלהט"ב, החלו גופים שונים לבטא את הזדהותם עם המאבק של תנועות אלו, בהנפת דגל הלהט"ב במוסדותיהם, ובאתרים וירטואליים ברחבי המרשתת. בשנת תשפ"ב בעת כהונת ממשלת בנט-לפיד גלשה תופעה זו גם לגופים ממלכתיים כגון משרדי ממשלה וגופים הפועלים תחתם. הדבר בא לידי ביטוי באופן בולט בחודש בו מציינים ארגונים אלו את פועלם ומכנים אותו "חודש הגאווה", המצוין בחודש יוני, ומתרחב עם השנים לכל חודשי הקיץ. בתחילת חודש יוני 2022 , כאשר מספר גופים ממשלתיים החליפו את הסמליל (לוגו) שלהם לצבעי הלהט"ב כאות הזדהות עם המאבק של ארגונים אלו.

פנינו ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה בדרישה להסיר את כל פרסומי ההזדהות התמיכה והחסות בגופים פוליטיים וחברתיים ממשרדי הממשלה ומפרסומיהם בכלל ומתמיכה בארגוני פירוק המשפחה בפרט.

בתגובה ענתה לנו בשם היועצת עו"ד שטרנברג "עמדתנו היא שהצגת סמלי גופים ציבוריים בצבעי דגל המדינה אינה משום העברת מסר פוליטי"

תשובת היועצת מצ"ב

בתגובה עתרנו לבג"ץ עתירה 6110-22

העתירה מצ"ב. בעתירה הוכחנו שהוראות התכ"מ מחייבות לפרסם רק פרסומים המתייחסים לפעילות המשרד ולא קידום מטרות פוליטיות. ושסוגיות הלהט"ב הם אכן סוגיות פוליטיות השנויות במחלוקת.

לצערנו לא הופתענו כאשר בית המשפט דחה את העתירה על הסף בטענה של העדר עילה להתערבות ובשל היותה תיאורטית.

מצ"ב פסק הדין.

הדברים מדברים בעד עצמם ורק מוכיחים עד כמה בית המשפט פועל על פי אג'נדה.