רישום ילודים מביציות

רישום ילודים מביציות

דרישת בוחרים במשפחה לניהול רישום ילודים הנולדים מתרומת ביצית

 

תחילת המאבק המשפטי על הזכות להורות החל בבג"ץ 909-20 שהוגש בשבט תש"ף (2/2020). בעתירה דרשנו לנהל רישום של מי שנולד מתרומת ביצית בהתאם לחוק, וכן לנהל רישום מסודר בהם ניתן צו הורות או צו הורות פסיקתי.

דרישתנו לניהול רישום של כל מי שנולד מתרומת ביצית התקבלה, אלא שהמדינה טענה שהיא צריכה לקבוע את התקנות להפעלת הרישום. לטענת המדינה טיוטת התקנות כבר מוכנה ובית המשפט הסתפק בכך. חשוב לציין שעד עתה התקנות לא פורסמו, והרישום עדיין לא החל.

ביחס לרישום צו הורות המדינה טענה שכבר מתנהל רישום מסודר. וביחס לרישום צו הורות פסיקתי בקשתנו נדחתה. כדי להבין את מעמדו של צו הורות פסיקתי, ואת מקורו החוקי מומלץ לקרוא את המאמר "הורות לפי אופנה" – מיכאל ויהודה פואה – השילוח.

בפסק הדין שניתן באב תש"ף (8/2020) נכתב:

מאחר שהעותרים הציפו את העובדה שהמשיבים טרם החלו לנהל מרשם כאמור בסעיף 33 לחוק תרומת ביציות, אנו מחייבים את המשיבים בהוצאות העותרים בסך 3,000 ₪ .

עתירה 909-20            פסק דין

לאחר כשבעה חודשים כשהתברר לנו שהמדינה לא קידמה את הקמת מאגר רישום הביציות עתרנו כדי לחייב את המדינה להקים את המאגר.

  עתירה 1826-21 

עתירה זו נדחתה על ידי השופט א. שטיין בטענה שהיא מוקדמת.

 פסק דין בעתירה 1826-21 

 

אנו ממשיכים במעקב והתשובה האחרונה שהתקבלה הייתה ב-כ"ב אב תשפ"ב (22/8/22) בה דווח לנו כי גיבוש טיוטה ראשונית צפויה להסתיים בחודש ספטמבר 2022.

אנו ממשיכים במעקב עד להקמת המאגר והפעלתו.